Uitgeverij Maretak

Stobbenven 19
9302 EN Roden

 

KVK 39068057
 

Dit boek kunt u bij uw boekhandel bestellen.

Met de bestelknop hiernaast wordt u naar de landingspagina op de website van Maretak geleid.

06 53 33 28 47

Familiearchief Westerveld

Familiearchief Westerveld
 

In het boek 2040 gaat Lotte in stapjes terug in de tijd. Helemaal terug naar bijna 100 jaar geleden. Ze komt er achter wat haar band is met het verleden.
 

Daarin spelen 3 dingen een grote rol:
 

De Koepelkerk
 

De Koepelkerk was een Nederlandse Hervormde Kerk in Amsterdam. De kerk stond aan de Stadhouderskade, bij het Leidsebosje in Amsterdam. Hij werd gebouwd in de vorm van een achthoek, bekroond door een hoge koepel en een spits. De eerste steen werd gelegd op 31 januari 1879. De kerk werd op 1 juni 1884 in gebruik genomen. Eind jaren zestig van de vorige eeuw kwamen er steeds minder kerkgangers. De laatste kerkdienst vond plaats op 14 februari 1971. Het gebouw werd eerst nog in de verkoop gezet, maar in 1972 werd de kerk gesloopt.
 

De naam Koepelkerk ging vervolgens naar de voormalige Ronde Lutherse Kerk, maar dat was toen ook al lang geen kerk meer. Gedurende (een deel van) de Tweede Wereldoorlog was in de kosterij het Hoofdkwartier van de Ordedienst gevestigd.
 

Op de plaats van de voormalige Koepelkerk verrees in 1975 het Marriott Hotel.
 

De Ordedienst
 

Kort na de capitulatie van mei 1940 kwamen uit militaire kring enkele vroege verzetsgroepen voort. Die groepen verzamelden militaire inlichtingen, voerden sabotageacties uit en pleegden gewapend verzet. De Ordedienst (OD), was de belangrijkste ondergrondse organisatie met een militaire achtergrond. 

De OD bereidde zich initieel niet voor op verzet, maar meteen al op de bevrijding. Dan zou de OD klaar staan om in de overgang van de bezetting naar de bevrijding de orde te bewaren, en waar nodig de orde te herstellen.
 

In zijn beginperiode werd de OD zwaar getroffen door arrestaties en doodvonnissen. Toch wist de OD zich te herstellen. De nieuwe, beter beveiligde OD stond onder leiding van 'chef-staf' jonkheer P.J. Six. In 1943 vestigde Six zijn hoofdkwartier in de Koepelkerk naast de ingang van het Vondelpark bij het Leidseplein. 

Koster Westerveld en zijn gezin
 

Heijmen Friedrich Westerveld werd geboren op 20 augustus 1896 in Amsterdam, waar hij ook opgroeide. Na de lagere school wordt hij opgeleid tot timmerman.
 

Zijn militaire dienstplicht bracht hij door op het eiland Pampus van 1916 tot 1918, ten tijde van de mobilisatie, waar het naar zijn eigen zeggen ‘een eenzame troep was, je verveelde je er dood’.
 

Op 21 september 1921 trouwde Heijmen Westerveld met zijn Caroline. Het echtpaar verhuisde naar Nieuwer Amstel (nu Amstelveen), waar hun vier kinderen zijn geboren. In 1932 keerden zij terug naar Amsterdam, omdat vader Heijmen koster werd in de Koepelkerk.
 

Omdat bekend was dat koster Westerveld als Oranjeklant de bezetting ‘niet als een vriendendienst beschouwde en niet voornemens was om ook maar één spijker voor de Duitsers te slaan’, werd hij benaderd om onderdak te bieden aan de O.D. Zich bewust van de gevaren en ondanks de ernstige ziekte van zijn vrouw, - die kort na de bevrijding overleed - heeft hij de moed gehad om zichzelf en zijn gezin in de waagschaal te stellen in het verzet tegen de bezetter.
 

Koster Westerveld werd voor zijn betoonde moed in de oorlogsjaren onderscheiden met Het Kruis van Verdienste en de Britse King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom en later postuum met het Verzetsherdenkingskruis en de Amerikaanse Legion of Honor Award.
 

Op 23 juni 1980 overleed Heijmen Friedrich Westerveld, 83 jaar oud.